مدارک انحلال

مخفی asked 2 سال ago

برای انحلال شرکت چه مدارکی لازم است؟

1 Answers
الهام یوسفی عضو سایت answered 2 سال ago

 
-کپی شناسنامه و کارت ملی همه ی اعضا
-مدارک ثبتی شرکت
-کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر تصفیه (اگر مدیر تصفیه خارج از شرکا باشد)
-دفاتر پلمپ