مجوز مربوط به ثبت شرکت و فعالیت در کسب و کار اینترنتی ثبت آکهی (مشابه سایت دیوار و یا شیپور) مربوط به کدام اتحادیه صنفی می باشد؟ و بجز مجوز صنف مربوطه چه مجوزهای دیگری مورد نیاز می باشد؟

مشاوره آنلایندسته بندی: ثبت شرکتمجوز مربوط به ثبت شرکت و فعالیت در کسب و کار اینترنتی ثبت آکهی (مشابه سایت دیوار و یا شیپور) مربوط به کدام اتحادیه صنفی می باشد؟ و بجز مجوز صنف مربوطه چه مجوزهای دیگری مورد نیاز می باشد؟
sonia asked 4 هفته ago

مجوز مربوط به ثبت شرکت و فعالیت در کسب و کار اینترنتی ثبت آکهی (مشابه سایت دیوار و یا شیپور) مربوط به کدام اتحادیه صنفی می باشد؟ و بجز مجوز صنف مربوطه چه مجوزهای دیگری مورد نیاز می باشد؟