حق امضا در شرکت

الهام یوسفی عضو سایت asked 2 سال ago

منظور از حق امضا در شرکت چیست؟

1 Answers
الهام یوسفی عضو سایت answered 2 سال ago

به این معناست که چه کسانی در شرکت چک ها و سفته ها و قراردادها و اوراق بهادار را امضا می کنند.