انحلال شرکت

ali mohamad doroudian asked 4 ماه ago

سلام
ایا برای درج انحلال از جا یا جاهایی باید بریم مفاصا بگیریم؟
هزینه فیش های واریزی برای انحلال شرکت مسئولیت محدود چقدر هست؟ 
واینکه بعد از درج انحلال به کدام سازمان ها باید اطلاع بدیم
و کد اقتصادی کد فروش فصلی و کد کارگاهی بیمه چه میشه؟ تک تک باید بریم ابطال کنیم؟